VD-kompetensutveckling med vägledning och coachning

Individuellt utvecklingsprogram anpassat för dig som vill få mer uträttat utan att behöva jobba mer tid!

Grundprogram

•360° inledande beteende och kompetensanalys
•Sex st individuella möten med konsult á två timmar
•Coachning, vägledning och teori
•Anpassade teori och träningsmoduler
•Dokumentation
•Telefon och mailstöd
•Målinriktad uppföljning av beteende, kompetens och affärsutveckling

 Utökat program

•Grundprogram
•360° avslutande beteende och kompetensanalys
•Uppföljningsmöte efter avslutat program (inom sex månader)

Kontakta mig