Utvecklingsprogram i värdeskapande ledarskap

Välkommen till ett individuellt utvecklingsprogram för chefer och ledare som vill skapa mer värde utan att behöva jobba mer tid!

Grundprogram

•360° inledande beteende och kompetensanalys
•Sex st individuella möten med konsult á två timmar
•Coachning, vägledning och teori
•Anpassade teori och träningsmoduler
•Dokumentation
•Telefon och mailstöd
•Målinriktad uppföljning av beteende, kompetens och affärsutveckling

 Utökat program

•Grundprogram
•360° avslutande beteende och kompetensanalys
•Uppföljningsmöte efter avslutat program (inom sex månader)

 

Information om konsult Carl-Anton Genberg
tfn: 070-585 04 32

Kontakta mig