jimmy_schwartz

Jimmy Schwartz
Rekryteringskonsult och regionchef för Göteborg

jimmy.schwartz@pafrekrytering.se
Telefon:
070-735 06 22

PAf Rekrytering AB
Skeppsbron 5-6
411 21 Göteborg

Jimmy Schwartz

Jimmy Schwartz har bred erfarenhet av rekryteringar som täcker många sidor av ett företagets verksamhet, t ex VD, marknadschef, personal inom försäljning, IT, logistik och ekonomi.

Som regionchef för Västra Götaland startade Jimmy verksamheten 2004 och är styrelsemedlem i PAf Rekrytering AB.

Jimmy är utbildad civilingenjör vid KTH och har under större delen av sin karriär arbetat inom medicinsk teknik. På Pharmacia var Jimmy produktchef i 10 år, sedan marknadschef i Göteborg och därefter 11 år som VD i snabbväxande företag. Han har i dessa positioner genomfört ett stort antal rekryteringar i Sverige, Norden och Baltikum.

Förutom att fungera som mentor och samordnare för regionens verksamhet ansvarar Jimmy för rekryteringar till några av de större företagen i Göteborg ex. SKF och Nobel Biocare.

När det finns tid över försöker Jimmy att förbättra sin franska.