gun_strandell

Gun Strandell
Beteendevetare

gun.strandell@pafrekrytering.se
Telefon:  031-84 70 10

Skeppsbron 5-6
411 21 Göteborg

Gun Strandell

Gun har en bakgrund som beteendevetare från Stockholms Universitet och har tidigare arbetat bland annat som syokonsulent och säljare.
2004 var Gun med och startade upp PAf Rekryterings kontor i Västra Götaland. Gun arbetar med research och hon sköter en kontinuerlig kontakt med våra kunder. Hon är en driftig och ambitiös person som värderar trivsel på arbetsplatsen högt.
Sin lediga tid använder hon gärna till att måla.