Camilla Jacobsson

camilla.jacobsson@pafrekrytering.se
Telefon:  070-750 03 85

Skeppsbron 5-6
411 21 Göteborg

Camilla Jacobsson

Camilla har 25 års erfarenhet av rekrytering och search inom ekonomi, kommersiella och tekniska tjänster, gällande både tjänstemän och kollektivanställda. Hon har även arbetat med karriärrådgivning och outplacement vid lågkonjunkturer.

Camilla är utbildad Civilekonom vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, med specialisering inom redovisning och finansiering. Hon har vidareutbildat sig med kurser inom fördjupad personlighetsbedömning, ledarutveckling och organisationsutveckling.

En period var Camilla också verksam på Volvo personvagnars huvudkontor i New York. Hon har dessutom haft befattningar som marknads-och försäljningschef.

Camilla håller igång som tränare på Friskis & Svettis i olika träningsprogram.