Björn Pihl
Rekryteringskonsult

bjorn.pihl@pafrekrytering.se
Telefon: 070-566 13 67

Stortorget 29
211 34 Malmö

Björn Pihl

Björn har en fil.mag. i sociologi med inriktning ledarskap och organisation och en fil.kand. i informatik från Lunds universitet. Han har kompletterat utbildningen med arbetsrätt och pedagogik. Björn har varit företagare sedan 1995 och har grundat och drivit konsult- och mjukvarubolag, kafé- och inredningsbutik.

Konsultbolaget, som Björn grundade, sålde in och utförde HR- och marknadsuppdrag åt ett stort antal företag och organisationer. Förutom allt som inbegrips i en VD-roll utförde Björn chefs- och säljrekryteringar, organisationsanalyser samt coachade säljare och chefer på olika nivåer. En viktig del i konsultbolagets uppdrag var att utföra olika typer av marknadsanalyser, så som ledarskaps-, kund- och säljorganisationsanalyser, i syfte att öka lönsamheten för uppdragsgivarna.
Björn är certifierad DiSC-trainer, (Everything DiSC) och certifierad i Hogans Assessment Systems.

På fritiden är familjen i centrum och när tid för annat finns lägger Björn den på träning och bokläsning.