1Bjorn_Larsson

Björn P Larsson
Rekryteringskonsult

bjorn.larsson@pafrekrytering.se
Telefon: 072-572 36 70

Stortorget 29
211 34 Malmö

Björn P Larsson

började sin yrkesbana inom servicebranschen och har bl.a. varit hotelldirektör under mer än 10 år. Han har över 15 års erfarenhet som rekryteringskonsult, konsultchef och platschef inom större och mindre rekryteringsföretag, i Skåneregionen.

Björn är bra på att hjälpa företag att finna den bästa lösningen för sina resursbehov, inom såväl privat som offentlig sektor. Rekryteringsuppdragen är ofta till tjänster med en hög grad av specialisering eller för olika typer av ledande befattningar, främst till bolag inom olika IT- eller teknikbranscher.

Björn är välbekant med de olika drivkrafter och företagskulturer som präglar arbetet hos såväl stora koncerner som mindre nystartade bolag. Björn har egen erfarenhet som chef i ledande befattningar, under mer än 20 år. Han är utbildad gymnasieingenjör inom maskinteknik kompletterat med specialutbildningar inom ledarskap, teamutveckling och personlighetsanalys. Björn är certifierad inom Master Management, Hogan Assessments HPI/HDS/MVPI, ServiceF, MINT och Matrigma.

Under hela sitt liv har Björn varit aktiv inom lagidrott, antingen som aktiv själv, eller som ledare för barn och ungdom. På hösten och vinter ägnar Björn sig gärna åt jakt och under sommaren en del golf.