Utvecklingsprogram i Värdeskapande ledarskap

  • Står ni inför verksamhetsförändringar?
  • Är det viktigt att du, dina medarbetare och ledare utvecklas
  • Vill du skapa mer värde utan att behöva jobba längre dagar?

Välkommen till ett individuellt utvecklingsprogram för chefer och ledare som vill skapa mer värde utan att behöva jobba mer tid!

Om programmet:
Under totalt sex tillfällen vägleds, coachas och tränas du av en erfaren konsult, specialiserad på ledarskap och effektiva träningsmetoder.
Programmet anpassas efter dina förutsättningar och verksamhetens ambition.
Moduler med träning och teori anpassas för att åstadkomma effektiv utveckling.
Analys av egna beteenden och kompetens görs med 360°-instrument för att identifiera prioriterade utvecklingsbehov och säkra verkliga beteendeförändringar.

Målgrupp:
Chefer och ledare

Vad:
Individuellt utvecklingsprogram fördelat över sex tillfällen á två timmar.

Metod:
360° beteende och kompetensanalys inleder programmet.
Konkreta utvecklingsmål sätts och teori och träningsmoduler anpassas därefter för att uppnå så effektiv utveckling som möjligt.
Uppföljning, träning, teori och hemläxa.

Resultat:
Mätbara beteendeförändringar, mätbara affärsresultat.

pil
Mer info

Varför detta program
Det är individuellt anpassat, så att det möter dina förutsättningar och samtidigt verksamhetens ambition. På så vis sker det förändring I både beteende hos dig såväl som synliga affärsresultat.

Dokumenterad erfarenhet inom ledarskap och effektiva lärandemetoder ger konkreta och mätbara utvecklingsresultat

Etablerade och utprovade metoder bidrar till hög kvalitét och träffsäkerhet genom hela utvecklingsprogrammet.

Kontakta mig

Information om konsult Carl-Anton Genberg, tfn: 070-585 04 32