PAf – En långsiktig och professionell
partner med kreativa lösningar

Vi hjälper er att framgångsrikt rekrytera ledare, specialister och andra nyckelpersoner till er verksamhet inom alla branscher. Det kan vara inom områdena: IT, marknad, försäljning, teknik, logistik, ekonomi, finans eller administration.

Rekrytera kostnadseffektivt med kvalitet
Träffsäker rekrytering bygger på kunskap, metodik, erfarenhet och engagemang.
Vi arbetar med en strukturerad dynamisk process, som säkerställer en kostnadseffektiv kvalitet.

Executive Search/ Interim Management
PAf Rekrytering hjälper er med Executive Search för att identifiera, utvärdera och rekrytera till nyckelpositioner, men även för att kunna leverera erfarna Interimschefer i alla befattningar på ledningsnivå.

Second Opinion
Vi har specialister inom second opinion och använder vetenskapligt beprövade arbetspsykologiska urvalsinstrument för att mäta exempelvis begåvning, grundpersonlighet och ledarstil i syfte att förutsäga framgång knutet till en specifik roll.

Jobbcoach
Jobbcoachning sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, där vi ger en individuell jobbcoachning med fokus på att den arbetssökande snart får ett nytt jobb.

Erfarna konsulter
Vi som jobbar på PAf Rekrytering har själva många års erfarenhet från ledande positioner inom både större och mindre företag och känner därför igen de problem och utmaningar, som våra kunder och sökande ställs inför.

Välkommen till det personliga rekryteringsföretaget!